Java ile Ortanca Sayıyı Bulma Kodu

Merhaba arkadaşlar bu programda klavyeden girilen 3 sayının ortancasını bulup ekrana yazdırıyor. Programa kısaca bakacak olursak Scanner objesinden input nesnesi ürettik ve nextInt() komutu ile kullanıcıdan integer değer aldık ve bunları if döngüleri ile kıyasladık.

Java ile Ortanca Sayıyı Bulma

package www.emrebektas.com;
import java.util.Scanner;
public class emrebektas {
	public static void main(String[] args) {

		Scanner input = new Scanner(System.in);
	    int x,y,z;
	    System.out.println("1. sayiyi giriniz...");
	    x=input.nextInt();
	    System.out.println("2. sayiyi giriniz...");
	    y=input.nextInt();
	    System.out.println("3. sayiyi giriniz...");
	    z=input.nextInt();
	    if(y>x && y<z || y>z && y<x)
	    System.out.println("Ortanca Sayi =" + y);
	    if(x>y && x<z || x>z && x<y)
	    System.out.println("Ortanca Sayi =" + x);
	    if(z>x && z<y || z>y && z<x )
	    System.out.println("Ortanca Sayi =" + z);

	}
}

 

Emre Bektaş

Computer Engineer C# / Java Developer

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *