Asp.Net ile Querystring Kullanımı

Asp.net iki sayfa arasında en kolay şekilde veri taşıyabileceğiniz yöntem diyebiliriz. Kullanımı oldukça basittir fakat bazı dezavantajları bulunuyor bunlardan bazıları şunlardır;

Url tabanlı veri aktarımı olduğu için bazı karakterlere izin verilmiyor.
Url satırı herkes tarafından görünebilir olduğundan güvenli değildir. Rahatlıkla Querystring değiştirilebilir.
Küçük çaplı verileri taşıyabilirsiniz genellikle 1 veya 2 kb tır URL bazlı olduğu için.

Kullanımına gelecek olursak;

İlk sayfaya bir adet textbox ve button ekledim. Amacımız textboxa girilen bilgiyi url üzerinden Default2.aspx sayfasına taşımaktır.

Asp.Net ile Querystring Kullanımı_1

Go Next Page button’una bastığımızda çalışacak fonksiyona Response.Redirect(“~/Default2.aspx?Value=” + TextBox1.Text);

kodunu ekiyoruz. Bu koda baktığımızda Default2.aspx sayfasına Value parametresi ile textboxdaki bilgiyi gönderiyoruz.

Asp.Net ile Querystring Kullanımı_4

Default2.aspx sayfasına bir adet label ekledik ve page load eventine  Label1.Text = Request.QueryString[“Value”]; kodunu yazdık. Böylece Value parametresi ile gelecek olan değeri label’a yazdırmış olduk.

Asp.Net ile Querystring Kullanımı_3

Sonuç:

Asp.Net ile Querystring Kullanımı_2

Querystring iki sayfa arasında bilgi taşımak için kullanılabilecek bir state mekanizmasıdır. Eğerki siz saklamak istediğiniz veriyi projenizin başka sayfasındada kullanmak istiyorsanız Session State ve Cookie yapılarına göz atmanız gerekecektir.

Emre Bektaş

Computer Engineer C# / Java Developer

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *